Skip to content

Vi søker kontinuerlig etter forbedringer på alle områder

Kvalitet og HMS

Vi har stort fokus på vårt arbeid innen helse, miljø og sikkerhet og ser på dette grunnleggende hvordan vi operer i dag, men også nøkkelen for vår videre utvikling. Vårt sterke fokus på service, tett dialog, gode prosesser og leveranser på tid, kost og kvalitet, er viktig for å være relevante i dagens marked, men også for å tilpasse oss morgendagens marked. Dette er noe som er viktig for oss, men også veldig viktig for våre kunder.

Kvalitetspolitikk

Stamas overordnede kvalitetspolitikk er å levere produkter og tjenester som tilfredsstiller kundenes krav, forventninger og gjeldende forskriftskrav i tillegg til å dekke kundens behov. Vi setter kunnskap og kvalitet høyt i Stamas, hvor vi er opptatt av at KUNDENE KOMMER TILBAKE & IKKE PRODUKTENE.